Drukverlaging

Info

Het vermogen van de compressor hangt af van de gewenste systeemdruk. Een verlaging van de systeemdruk betekent een eenvoudige en grote energiewinst voor uw persluchtproductie. Figuur 1 toont de mogelijke energiewinst bij een bepaalde drukverlaging. Kies in de grafiek uw huidige ingestelde werkdruk op de horizontale as. Vertrek op de horizontale as vanop je huidige werkdruk tot je de lijn van de verlaagde werkdruk snijdt. Op de verticale as kan u nu uw energiebesparing aflezen.

VerlagingDruk

Figuur 1 Verlaagde persluchtdruk (Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Een drukdaling in uw systeem zal er ook voor zorgen dat de lekverliezen in uw persluchtnetwerk dalen. Figuur 2 toont het lekdebiet in functie van de diameter van het lek. Men kan zien dat bij een verlaging van de druk het lekdebiet significant zal verlagen. In onderstaande grafiek werd gerekend met een productietijd van 2000 uren per jaar. Als kostprijs voor perslucht werd het Europees gemiddelde van € 0,02 per normaal kubieke meter perslucht genomen.

verbruik-bij-persluchtlek

Figuur 2 Lekverliezen bij verschillende werkdrukken

 

Indien men op deze manier energie wil besparen kan men onderstaand stappenplan volgen

  1. Zoek de hoogst nodige druk in uw systeem. Raadpleeg hiervoor de documentatie van uw persluchtverbruikers.
  2. Verlaag de druk van uw persluchtnetwerk naar de laagste druk waarbij uw persluchtverbruikers nog goed kunnen functioneren.
  3. Wanneer de laagst mogelijke druk in uw netwerk gevonden is kan de werkdruk van uw compressor(s) verlaagd worden tot de gevonden minimale druk.
    (Opmerking: Het is belangrijk de werkdruk van de compressor aan te passen, zo niet dan gelden bovenstaande besparingen niet)

 

Opmerking: indien slechts 1 verbruiker op een merkelijk grotere druk moet werken dan de andere arbeidselementen uit het persluchtnet kan u gebruik maken van een perslucht ‘booster’. Op die manier kan u de compressordruk op een lagere waarde instellen en dan aan de hand van de ‘booster’ de druk opvoeren aan die verbruiker waar dit nodig is.

Case

In een kleine KMO heeft men een schroefcompressor met een vermogen van 15 kW. De productietijd per jaar bedraagt 2000 uren. De compressor hoeft slechts de helft van deze tijd te werken.

Er werd vastgesteld dat de ingestelde druk van de compressor te hoog ingesteld was. De druk werd stelselmatig verlaagd zodat de machines nog konden functioneren. De werkdruk van de compressor kon op deze manier verlaagd worden van 10 tot 8 bar.

  Energieverbruik per jaar Energiekost per jaar (0.14 €/kWh)
Compressor (10 bar) 15.000 kWh 2100 €
Compressor (8 bar) 13.500 kWh 1890 €
Energie Winst 1.500 kWh 210 €

Naast de energiewinst van de compressor heeft de drukverlaging in het systeem als gevolg dat er minder lekverliezen zullen zijn. Bij lagere druk verlaagt namelijk het lekdebiet. In het systeem zijn vijf lekken aanwezig van 1 mm doorsnede. Dankzij de drukverlaging kon het lekdebiet verlaagd worden waardoor er 45 € per lek bespaard kon worden (per jaar).

De totale besparing die gemaakt kon worden door de druk met twee bar te doen dalen is gelijk aan 435 € (210 € + 4*45 €) per jaar.

Besparing per jaar

€ 435

Uiteraard kan men nog meer winst boeken wanneer de lekverliezen opgespoord worden, maar dit is niet altijd mogelijk.

Tools

Tool_Drukverlaging.xlsx

Subsidies

Nuttige documenten

Energy conservation measures (ECMs) associated with compressed air have received a significant amount ofattention over the years, mostly due to a reasonably short financial return compared with other energyconsumingequipment. Over time, many of the recommended corrective actions to reduce compressed air energyconsumption were simplified so much that they did not lead to positive results. One of the most commoncompressed air ECMs is reducing system pressure, and it leverages the best practice calculation —.5 percentpower per psi — outlined in the Department of Energy’s Compressed Air Challenge. This article highlights morecommon issues associated with estimating energy conservation resulting from changing system pressure.
  • Auteur: Mark Krisa, Director – Global Services Solutions

Partners