Lekverliezen

Info

Persluchtlekken

Persluchtlekken zijn overal in uw persluchtnet aanwezig. De verliezen lopen al snel hoog op. Lekverliezen zijn al snel tussen 20 en 30 procent van het opgewekte debiet. Persluchtlekken maakt het gebruik van perslucht bijzonder duur. Onderstaande tabel toont de jaarlijkse kostprijs van één lek bij 7 bar. Er werd gerekend met een kostprijs van 2 €cent/Nm³ voor de perslucht.

0,5 mm 1 mm
7 bar € 189 € 759
8 bar € 213 € 854
9 bar € 237 € 949
10 bar € 261 € 1044

 

Volgende tabel geeft een beeld van het vebruik van verscheidene gereedschappen. Men kan ziet dat een klein lek een zeer hoog verbruik heeft dat continue aanwezig is wanneer de leiding onder druk staat.

Greedschap

 Persluchtlekken opsporen en dichten is naast drukverlaging één meest effectieve maatregelen om te besparen in uw persluchtkosten.

De energiekost is echter niet het volledige verhaal. De persluchtlekken hebben vaak als gevolg dat er een extra compressor aangekocht moet worden die anders niet nodig geweest zou zijn. Compressoren zullen ook meer draaiuren op hun teller hebben door deze persluchtlekken met grotere onderhoudskosten als gevolg.

Persluchtlekken opsporen en dichten is naast drukverlaging één meest effectieve maatregelen om te besparen in uw persluchtkosten. De return on investment is meestal bijzonder klein in vergelijking met andere maatregelen. De persluchtlekken zijn verdeeld met Pareto verdeling. Concreet betekend dit dat wanneer men 20 procent van de lekken kan dichten men 80 procent van het probleem oplost.

Persluchtlekken opsporen is een continue werk. De invoering van een frequent lekdetectie programma kan men de lekken terug dringen tot 10 procent. Lekdetectie kan uitgevoerd worden met een ultrasone meter. De meter stelt u in staat om eenvoudig lekken te detecteren die niet altijd via het menselijk oor hoorbaar zijn.

Naast het verhelpen van lekken kan men via volgende vuistregels de persluchtlekken verminderen.

  • Perslucht afsluiten wanneer niet gebruikt via afsluitklep
  • Systeemdruk verlagen
  • Correcte koppelingen bij verwisselbare persluchtgereedschap

Case

Tools

Persluchtlekken

Nuttige documenten

Documentatie persluchtlekken

Partners